Video được phụ huynh gửi cho các cô, các bạn nhỏ ở nhà nhưng rất hứng thú, chăm chỉ tham gia các hoạt động mà giáo viên đăng tải trên website nhà trường